Tiltag mod Coronavirus hos Drachmann

INSTRUKS FOR DELTAGELSE I MØDER HOS DRACHMANN

(TILTAG GRUNDET COVID-19)

Henset til de seneste anbefalinger til begrænsning af smitte i lokalområdet, har vi besluttet at lukke døren for fysiske henvendelser til og med fredag den 8. marts 2021.

Vi er fortsat til rådighed på mail, telefon og i onlinemøder, så ring/skriv endelig, som du plejer, hvis du har brug for juridisk bistand

Vi beklager den ulejlighed, som ovenstående måtte medføre og håber på forståelse for situationen.