Sissel Victoria Egede-Pedersen

Sissel Victoria Egede-Pedersen

Advokat, partner
Møderet for Højesteret

svep@drachmann.com
Direkte
54 84 50 40
Telefon
54 84 50 50
Fax
54 84 50 99
PROFIL
 
Forretningsområder  
Ansættelses- og arbejdsret Mangler ved fast ejendom
Bygge- og entrepriseret Erstatning og forsikringsret
Retssager Obligationsret
Værgemål  
   

Om Sissel Victoria Egede-Pedersen
Sissel Victoria Egede-Pedersen beskæftiger sig med generel rådgivning inden for dele af både erhvervsret og privatretten.
Sissel bistår hovedsageligt med rådgivning om ansættelses- og arbejdsretlige forhold, herunder bl.a. funktionærret, kollektive overenskomster, ligebehandling, forskelsbehandling, klausuler og masseafskedigelser.
Endvidere beskæftiger Sissel sig med erstatnings- og forsikringsret, herunder arbejdsskader, trafikskader og patientskader samt både forsikringsret indenfor personskade og tingsskade.
Sideløbende beskæftiger Sissel sig med bygge- og entrepriseret og generel obligationsret, herunder købe- og aftaleret og mangler ved fast ejendom.
Sissel beskæftiger sig tillige overordnet med behandling af retssager.

Herudover beskæftiger Sissel Victoria Egede-Pedersen sig med værgemål.

Uddannelse og møderet
Møderet for Højesteret 2021
Møderet for landsret og Sø- og Handelsretten 2016
Advokat 2015
Cand. jur 2012 Syddansk Universitet

Særlige hverv
Fast værge ved Statsforvaltningen.

Medlemskaber
Dansk Forening for Ansættelsesret
Ansættelsesadvokater
Dansk Forening for Arbejdsret
Foreningen af Procedureadvokater

Sprog
Dansk og engelsk

Sekretærer
Karina Holst Jørgensen
Milla Dobel