Morten Ammentorp

Morten Ammentorp

Advokat, partner
Møderet for Højesteret

ma@drachmann.com
Direkte
54 84 50 91
Telefon
54 84 50 50
Fax
54 84 50 99
PROFIL
 
Forretningsområder  
Almene boligselskaber og kollegier Bestyrelsesarbejde
Ejendomsadministration Erhvervsejendomme
Etablering af virksomhed Foreninger og fonde
German Desk - Tyske retsforhold Generationsskifte
Konkursbehandling Kontraktforhandlinger
Rekonstruktion af virksomheder Lejeret
Selskabsret Forældrekøb af lejlighed
Andelsboliger og andelsboligforeninger Virksomhedsoverdragelse / køb og salg af virksomheder
Bolighandel uden ejendomsmægler Boligadvokaten
   

Om Morten Ammentorp
Morten Ammentorp har 4 hovedarbejdsområder.
Morten beskæftiger sig med virksomheds- og erhvervsrådgivning samt bestyrelsesarbejde.
Han rådgiver særligt om etablering, køb og salg af virksomheder, generationsskifte, selskabsstrukturer, ejeraftaler, fusion, spaltning og kontraktret.
Morten har en særlig interesse for lejeret og erhvervslejeret og rådgiver primært udlejere indenfor alle områder af lejeretten, ligesom han administrerer et betydeligt antal private udlejningsejendomme samt ejer- og andelsboligforeninger på Lolland og Falster.
I de sidste mange år har Morten rådgivet om rekonstruktion af nødlidende virksomheder, ligesom han behandler rekonstruktioner og konkursboer.
Morten rådgiver ligeledes både købere og sælgere om køb og salg af alle typer af fast ejendom.

Uddannelse og møderet
Møderet for Højesteret 2014
Møderet for landsret og Sø- og Handelsretten 2009.
Advokat 2008.
Cand. jur. Syddansk Universitet 2005.
HA(jur.) Syddansk Universitet 2002.

Særlige hverv
Medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel i Nykøbing Falster retskreds.

Tillidshverv
Næstformand for bestyrelsen i foreningen Vores Nykøbing.
Medlem af repræsentantskabet i Foreningen Business LF.
Æresmedlem i Juridisk Forening Syddansk Universitet.

Medlemskaber
Danske Insolvensadvokater.

Sprog
Dansk, tysk og engelsk.

Sekretærer
Karina Holst Jørgensen
Grethe Pedersen
Marianne Larsen
Malene Antonisen Christensen