Lone Rømø

Lone Rømø

Advokat, partner
Møderet for Højesteret

lr@drachmann.com
Direkte
54 84 50 96
Telefon
54 84 50 50
Fax
54 84 50 99
PROFIL
 
Forretningsområder  
Almene boligselskaber og kollegier Ejendomsadministration
Erhvervsejendomme Erstatnings- og forsikringsret
Forhandler - og agentkontrakter Franchisekontrakter og licenskontrakter
Immaterialret IT-ret
Kontraktforhandlinger Lejeret
Lægers og tandlægers retsforhold Konfliktmægling / mediation
Rets- og voldgiftssager Administration af fonde & legater
Andelsboliger og andelsboligforeninger Arv og testamenter
Boligadvokaten Bolighandel uden ejendomsmægler
Dødsboer Forældrekøb af lejlighed
Strafferet Separation og skilsmisse
Værgemål Ægtepagter
   

Om Lone Rømø
Lone Rømø beskæftiger sig med almen praksis, og har stor erfaring med alle rådgivningsopgaver fra kontraktsindgåelse til førelse af sager ved retten.

Særlig erfaring har Lone Rømø indenfor straffesager. Lone Rømø har ført en række større straffesager indenfor personfarlig kriminalitet, herunder om vold og drab, menneskesmugling og narko, men også indenfor berigelseskriminalitet, herunder tyveri, røveri, afpresning, hvidvask og bestikkelse. Lone Rømø er beskikket forsvarer ved Retten i Nykøbing Falster og Østre Landsret.

Rådgivning om ægtepagter, ægtefællers og samlevendes formueforhold samt om testamenter og dødsboer har Lone Rømø ydet gennem mange år, og hun er autoriseret som bobehandler i ægtefælleskifte og bobestyrer i dødsboer.

Lone Rømø rådgiver i forbindelse med køb, salg, generationsskifte og administration af fast ejendom.

Uddannelse og møderet
Mediatoradvokat 2004.
Møderet for Højesteret 1998.
Møderet for landsret og Sø- og Handelsretten 1992.
Advokat 1991.
Cand. jur. Københavns Universitet 1988.

Særlige hverv
Autoriseret bobestyrer ved Retten i Nykøbing Falster.
Autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter m.v. ved Retten i Nykøbing Falster.
Beskikkelse som offentlig forsvarer og beneficeret advokat.
Retsmægler i Østre Landsrets kredsen.
Fast værge ved Statsforvaltningen.

Tillidshverv
Formand for bestyrelsen for Familieplejen Storstrøm.
Næstformand for bestyrelsen for Svanevig Hospice.
Formand for Højmosegård legatet, ALS-fonden, Harald Rasmussens legat og Esther Andersens legat.
Svensk Konsul.

Medlemskaber
Danske Arveretsadvokater
Landsforeningen af Forsvarsadvokater.
Foreningen for Mediatoradvokater.
Foreningen for Erstatnings- og forsikringsret.

Sprog
Dansk, svensk, tysk og engelsk.

Sekretærer
Vibeke Jensen
Marianne Larsen
Milla Dobel