Jørgen Thomsen

Jørgen Thomsen

Advokat
Møderet for Højesteret

jt@drachmann.com
Direkte
54 84 50 90
Telefon
54 84 50 50
Fax
54 84 50 99
PROFIL
 
Forretningsområder  
Bestyrelsesarbejde Administration af fonde & legater
Foreninger og fonde Strafferet
   

Om Jørgen Thomsen
Jørgen Thomsen fører og har gennem årene ført mange retssager såvel civile retssager og voldgiftsager som straffesager. Han har derfor meget stor erfaring med at føre retssager (procedere). Han har endvidere i en årrerække beskæftiget sig med erhvervslivets retsforhold. Endelig har almen praksis dvs. rådgivning indenfor et bredt spektrum af almindelige juridiske fagområder altid haft hans store interesse.

Uddannelse og møderet
Møderet for Højesteret 1981.
Møderet for landsret og Sø- og Handelsretten 1976.
Advokat 1975.
Cand. jur. Københavns Universitet 1972.

Særlige hverv
Medhjælper hos Statsadvokaten for Fyn, Sydøstsjælland, Lolland-Falster og Bornholm 2003 - 2007.
Beskikkelse som offentlig forsvarer og beneficeret advokat.

Tillidshverv
Formand for Advokatforeningen i Nykøbing Falster Retskreds 2010 - 03/2014.
Formand for bestyrelsen for Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond
Formand for bestyrelsen i Thorkild Høeghs Mindelegat.
Formand for bestyrelsen i Møenbogaardfonden
Formand for bestyrelsen for 4. advokatkreds 2003-2006.
Medlem af repræsentantskabet for Danske Advokater.
Medlem af bestyrelsen for Kulturmindeforeningen Nyk. F.
Medlem af bestyrelse i De Lolland-Falsterske Venstreblades Fond.
Medlem af bestyrelsen for 4. advokatkreds 2001-2003.

Medlemskaber
Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Sprog
Dansk, tysk, engelsk og fransk.

Sekretærer
Marianne Larsen
Milla Dobel