Om Drachmann

Advokatfirmaet Drachmann er et partnerselskab. Vi yder rådgivning og juridisk bistand indenfor alle væsentlige, juridiske områder til virksomheder, landbrug, private, offentlige myndigheder samt fonde, foreninger og selvejende institutioner.

Vi lægger afgørende vægt på at yde personlig rådgivning på et højt fagligt niveau baseret på en solid tilgang og med lokal tilstedeværelse.

Advokatfirmaet Drachmann beskæftiger p.t. 18 medarbejdere fordelt på 6 jurister samt 12 advokatsekretærer og administrative medarbejdere.

Et godt råd giver tryghed.