Nyhedsbrevet den 1ste - oktober 2019

Der er i denne udgave artikler om

 - Hovedentreprenører kan hæfte for underentreprenørers skadegørende handlinger
 - Ikke bortfald af ægtefælles yderligere boslodskrav som følge af passivitet
 - Moms på byggegrunde
 - Adgang til betaling for forcering i entrepriseforhold
 - Norge dømt for overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
 - Ægtepagter skal tinglyses inden delingsformuens ophør
 - Afbrydelse af forældelse – når sagen kun har været indgivet for en del af fordringen
 - Beskæring af træer i skel
 - Kryptering af e-mails til GDPR

Vi ønsker dig god læselyst!