2019

Oktober
> Hovedentreprenører kan hæfte for underentreprenørers skadegørende handlinger
> Ikke bortfald af ægtefælles yderligere boslodskrav som følge af passivitet
> Moms på byggegrunde
> Adgang til betaling for forcering i entrepriseforhold
> Norge dømt for overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
> Ægtepagter skal tinglyses inden delingsformuens ophør
> Afbrydelse af forældelse – når sagen kun har været indgivet for en del af fordringen
> Beskæring af træer i skel
> Kryptering af e-mails til GDPR
Juli
> Skærpede regler om registrering af reelle ejere fra år 2020
> Nyt EU-direktiv får betydning for arbejdsvilkår og ansættelsesbeviser
> Ved du om din samlever modtager udbetalinger fra dine forsikrings- og pensionsordninger ved din død
> Dårlig nyt til boligejerne
April
> Afskaffelse af IVS’er og nedsættelse af minimumskapitalkravet for ApS’er til DKK 40.000
> Nu træder det nye skilsmissesystem i kraft
> Ny at-vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen
> Ophavsretsloven og Ilse Jacobsens gummistøvler
> Overpris for andelsbolig
> Ændringer i tinglysningsloven pr. 1. juli 2019
Januar
> Skal generationsskifteplanerne i landbruget have et serviceeftersyn
> Ny  Varemærkelov træder i kraft den 1. januar 2019
> Fradrag for service- og håndværkerydelser også i 2019
> Testamenter og ægtepagter på foretrykte blanketter - det kan blive dyrt at vælge den billigste løsning
> Sammenligningsleje som grundlag for lejefastsættelsen i småhusejendomme