2018

Oktober
> Nu skal der også foretages registrering af reelle ejere i erhvervsdrivende fonde.
> Generationsskifte: Solceller kan være et pengetankaktiv.
> Lovforslag om ændring af fondsloven.
> Opfølgning – nyt skilsmissesystem.
> Frakendelse af førerretten i Danmark.
> GAVER – pas nu på.
 
Juli
> Mere robuste andelsboligforeninger
> Ændringer af selskabsloven
> Ægtepagt med særeje for gæld
> Det er snart sidste chance for at udnytte +/- 15 % metoden, ved salg af ejendomme til dit/jeres barn
> GDPR og sociale medier
> Ny pakkerejselov træder i kraft den 1. juli 2018
> Nye vilkår for udlejning af sommerhus, helårsbolig, bil og båd
 
April
> Ikke forældelse af sygedagpengeregreskrav
> Pas på, hvis du er hovedaktionær, og dit selskab yder dig lån
> Forslag om ændring af Selskabsloven
> Udkast til AB 18 er offentliggjort
> Ny Højesterets dom øger behovet for ægtepagt om pensionsindbetalinger
> Gave eller arv til almindelige fonde – har du overvejet at støtte lokalt?
> Vestre Landsret har afsagt en ny dom (trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 558), hvor erhvervsudlejer ikke kunne opkræve lejer for istandsættelse af lejemål, da ejendommen var solgt
> Bitcoins – skat ved gevinst og fradrag ved tab
> Lovforslag - ny lov om forretningshemmeligheder er på vej
> Vestre Landsret har afsagt en ny dom (trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 1036), hvor udlejers opsigelse med 1 års varsel til eget brug, ikke var rimelig, og derfor blev opsigelsen tilsidesat
 
Januar
> Nye regler om digital kommunikation i lejelovgivningen
> Pas på smykker og andre værdigenstande
> Flere tvangsopløsninger af selskaber på vej
> Beskyttelse af handicappede medarbejdere i forskelsbehandlingsloven
> Pas på når I erhverver aktiver med både særeje og delingsformue
> Nyt lovforslag om ændring af lejelovens anvendelsesområde vedrørende friplejeboliger, blev vedtaget den 30. november 2017
> Ny Højesteretskendelse medfører begrænsning i kreditors mulighed for at opkræve rykkergebyrer