2016

Oktober  
> Digital arv  
> Ophævelse af lejemål – retstillingen er ændret  
> Hvordan tæller man til 120 dage ved deltidssygemelding?  
> Er ligedeling af formue ved skilsmisse det rigtige for jer?  
> Østre Landsrets kendelse af 7. juli 2016 om krænkelse af varemærket UfR  
> Ferie og opsigelsesperiode  
> Revision af planloven - anvendelse af sommerhuse  
> Afbrydelse af forældelse – overgangsreglerne i forældelsesloven  
> Ændring af vedtægt i ejerforening med begrænsning af mulighed for udlejning  
> Medarbejdere skal opføre sig ordentligt både på og udenfor jobbet  
> Udlejer må ikke opkræve PBS-gebyr (nets-gebyr) udover lejen  
   
Juli  
> Andelsboligforeningen Duegården var berettiget til at gå konkurs  
> Erhvervsstyrelsen indfører ny praksis ved anmodning om tvangsopløsning  
> Fremtidsfuldmagter  
> Kompensation for manglende provision i sommerferie  
> Retten til kompensationsbeløb forringes ikke ved samlet inddrivelse  
> Tiltrædelse af virksomhedspant  
> Årsindtægt ved opgørelse af erstatning for erhvervsevnetab og tidspunkt for ophør af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste  
> Gaver mellem ægtefæller skal ske ved ægtepagt for at være gyldige  
> Fritstilling, frivilligt arbejde og loyalitetspligt for ledende medarbejdere  
   
April  
> Domstolenes mulighed for at tilsidesætte voldgiftskendelser  
> Udlæg af fast ejendom til +/- 15% af ejendomsvurderingen  
> Forældrekøb af andelsboliger – skattemæssig ulempe  
> Virksomheder skal forberede sig på skærpede regler om persondata  
> Uskiftet bo – udgangspunktet eller undtagelse?  
> Formkrav til faktura – betingelse for momsfradrag  
> Nye oplysningsforpligtelser for internetbutikker – online klageportal  
> Ændringer i deltidsloven  
> Genfremsættelse af lovforslag om fremtidsfuldmagter  
> Rekonstruktion for personlige skyldnere  
   
Januar
 
> 70-årsreglen træder i kraft
> Aldersgraduerende pensionsbidrag ikke i strid med forbud mod aldersdiskrimination
> Arbejdsgiver kan bruge 120-dages reglen i funktionærloven
> Erhvervsstyrelsen varsler bøder ved manglende registrering i Det offentlige ejerregister
> Fri opsigelse af ejer- og andelsboliger
> Klar til den nye persondataforordning
> Kopiering af arbejdsgivers data kort før opsigelse
> Lempelse af bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder
> Ny lov om ansættelsesklausuler
> Om forældelse af kommunes regreskrav mod forsikringsselskab for udbetalte sygedagpenge
> Udbudsloven
> Værgemål - Hvem, hvornår, hvordan