2015

Oktober
> Nødtestamente
> Manglende overholdelse af selskabslovens regler kan ende med tvangsopløsning af dit kapitalselskab
> Konsortiedannelse – grænsen mellem det lovlige og ulovlige
> Imødegåelse af samværschikane
> Kan en medarbejder kræve overarbejde udbetalt ved fratrædelse?
> Ny praksis vedrørende aftale om varsling af ferie for medarbejdere
> Genindførelse af håndværkerfradraget
> Konkurskarantæne trods lille kreditormasse
> Genindførelse af værdiansættelsescirkulæret vedr. unoterede aktier og unoterede konvertible obligationer
 
Juli
> ” Ny” lejelov pr. 1. juli 2015 – Stakkels udlejere!
> Tilbagebetalingskrav mellem ægtefæller
> Slut med 100% finansiering af boligkøb
> Arbejdsgiver har pligt til at forlænge erhvervsuddannelsesaftale ved barselsorlov
> Forskelsbehandling af medlemmer i gule fagforeninger
> Randzone-afgørelsen og ny retssag om gødningsreglerne
> Usikkerhed om Værdiansættelsescirkulæret ved værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer
> Ændring af indestående på klientkonti
> Opløsning af sameje mellem ugifte kræver enighed
> Erhvervsstyrelsen øger fokus på ulovlige aktionær- og anpartshaverlån
> Hvad er betingelserne for at erklære en skyldner konkurs?
> Udsigt til nye regler om ansættelsesklausuler
 
April
> ” Ny” lejelov pr. 1. juli 2015 – Stakkels udlejere!
> Lovforslag om fremtidsfuldmagter
> Forældrekøb
> Forældelse af erstatningskrav
> Fra den 1. januar 2016 er aftaler om automatisk fratrædelse når en lønmodtager fylder 70 år ugyldige
> Ophævelse af værdiansættelsescirkulæret vedr. unoterede aktier og unoterede konvertible obligationer
> Kender du dine muligheder for at spare gave-, bo- og tillægsboafgift?
> Arbejdsgiverens adgang til at gennemlæse ansattes mails
> Ejeren af et køretøj hæfter pr. 1. februar 2015 for betaling af bøde for hastighedsovertrædelse, selvom ejeren ikke var fører af køretøjet på overtrædelsestidspunktet
 
Januar
 
> Ændring af landbrugsloven
> Ændret opgørelse af unges erhvervsevnetabserstatning
> Endnu en ny selskabsform - medarbejderinvesteringsselskaber
> Ejerforhold til selskaber skal nu registreres i online ejerregister
> Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger
> Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse
> Genoptagelse af erhvervsevnetabserstatning
> Produktansvar for tobak