Medhold i Højesteret

Højesteret har givet Guldborgsund Kommune medhold i en tvist mod Hvidovre Kommune vedrørende betalinger efter den sociale lovgivning, når en borger flytter til en anden kommune.
Ved tidligere afgørelser havde Retten i Nykøbing Falster givet Hvidovre Kommune medhold, mens Østre Landsret havde givet Guldborgsund Kommune medhold.
Sagen var indbragt for Højesteret af Hvidovre Kommune efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, fordi sagen var af principiel betydning. Guldborgsund Kommune har været repræsenteret af advokat Morten Jensen fra Advokatfirmaet Drachmann.

Dommen er offentliggjort på Højesterets hjemmeside.