Højesteret anerkender, at der kan stiftes tidsubegrænsede brugsrettigheder med rullende opsigelsesvarsel på 30 år

Efter udstykningslovens § 16, stk. nr. 1 må der ikke stiftes en brugsret over et areal, der er en del af en fast ejendom, for en længere periode end 30 år. Det har i teorien været omdiskuteret, hvorvidt det var i det var i strid med udstykningslovens § 16, stk. 1. nr. 1, at stifte tidsubegrænsede brugsrettigheder med et rullende opsigelsesvarsel på 30 år.

I det praktiske liv er det ofte nødvendigt at stifte brugsrettigheder over kælderrum, loftsrum, grunde, jordstykker, p-pladser, for- eller baghaver mv., hvor parterne har et ønske om længst mulig varighed af brugsretten. I forhold til de hidtidige teoretiske diskussioner omkring hvorvidt etablering af tidsubegrænsede brugsrettigheder med et rullende opsigelsesvarsel på 30 år var i strid med udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1, har vi med Højesterets dom nu fået et væsentlig fortolkningsbidrag til afgørelse af dette spørgsmål, og aftaleparter kan indrette sig på, at en tidsubegrænset brugsret med et opsigelsesvarsel på 30 år - tidligst ophører 30 år fra ethvert givet tidspunkt, medmindre brugsretten forinden er opsagt.

I forhold til landbrugsejendomme er afgørelsen tillige interessant, idet der i landbrugslovens § 28, stk. 1 er et tilsvarende forbud mod bortforpagtning og udleje af landbrugsarealer udover 30 år. Bestemmelsen fortolkes i overensstemmelse med udstykningsloven og dermed er Højesterets afgørelse tillige interessant ved bortforpagtning og udleje af arealer fra landbrugsejendomme.