Værgemål

En person kan på grund af sygdom eller alderdom komme i en situation, hvor personen ikke kan træffe beslutninger om egen økonomi og / eller personlige forhold. Personen kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem.

Statsforvaltningen kan derfor beslutte, at der skal etableres et værgemål med en fast værge. Hvis personen protesterer, eller den nærmeste familie protesterer, skal spørgsmålet om etablering af værgemålet ligeledes behandles af retten.

Et værgemål kan både vedrøre personlige og økonomiske forhold. Værgemålet må ikke være mere omfattende end nødvendig.

Ofte er det en god ide med en fast værge, der har indsigt i jura og økonomi, fordi der ved et værgemål er mange løse ender, budgetter og fremtid, der på en gang skal udredes.

Ved etablering af værgemål kan det være hensigtsmæssigt at være repræsenteret af advokat med indsigt i retsområdet for at være sikker på, det er den rigtige løsning, der bliver valgt.

Hos Advokatfirmaet Drachmann, er advokat Lone Rømø og advokat Michelle Ljungstrøm udpeget som fast værge ved Statsforvaltningen.

Lone Rømø
Michelle Ljungstrøm
Sissel Victoria Egede-Pedersen