Strafferet

Advokatfirmaet Drachmann har betydelig erfaring med førelse af straffesager. Advokat Jørgen Thomsen er beneficeret advokat og en af Lolland og Falsters mest erfarne forsvarere.

Enhver borger kan - bevidst eller ubevidst - komme på kant med loven. For langt de fleste er det en ubehagelig oplevelse at blive sigtet af politiet eller udsat for ransagning eller telefonaflytning. Vi er bevidste om, at forsvarerens opgave er at yde den bedste juridiske og menneskelige bistand, uanset om den tiltalte er skyldig eller uskyldig. Vi er samtidig opmærksomme på, at forsvareren i mange tilfælde er den tiltaltes eneste kontakt til omverdenen.

Strafferet omfatter udover overtrædelser af straffeloven også overtrædelser af eksempelvis færdselsloven, miljølovgivningen og skattelovgivningen samt en række andre områder, hvor en lovovertrædelse kan straffes.

Det er vigtigt, at forsvareren så tidligt som muligt i forløbet kommer ind i sagen, således at den rette strategi kan fastlægges.

Vi kan hjælpe dig under hele sagens forløb, blandt andet med:

  • Gennemgang af sagens materiale
  • Drøftelse af strategi for dit forsvar
  • Bistand til dig under afhøring hos politiet
  • Foretagelse af yderligere efterforskning
  • Forsvar af dig i retten
  • Iværksættelse af anke, klage eller ansøgning om erstatning

Udover at virke som forsvarer, bliver vi også beskikket til at yde bistand til ofre i straffesager, blandt andet for at opgøre ofrets erstatningskrav og bistå ofret i forbindelse med straffesagens behandling.

For yderligere information kontakt:

Lone Rømø