Retssager

Advokatfirmaet Drachmann lægger vægt på at kunne tilbyde yderst kompetent bistand ved førelse af retssager i alle instanser i retssystemet.

Forud for anlæg af en retssag rådgiver vi om muligheden for at få medhold i sagen og om særlige risici. Vi lægger vægt på at rådgive om de fordele og ulemper, der er forbundet med at føre en retssag. Dette omfatter både forretningsmæssige, tidsmæssige og økonomiske overvejelser samt om alternativer til anlæg af retssag, eksempelvis konfliktmægling.

Retssagsbehandling er en mærkesag for os, og alle advokater hos Advokatfirmaet Drachmann har betydelig erfaring i førelse af retssager. Vores erfaring er skabt gennem hyppig deltagelse i rets- og voldgiftssager og gennem undervisning af studerende på Købehavns Universitet i retssagsbehandling.

For yderligere information kontakt:

Lone Rømø
Anders Brøndtved
Sissel Victoria Egede-Pedersen
Michelle Ljungstrøm