Lejeret

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver om alle lejeretlige spørgsmål.

Det lejeretlige område er præget af et komplekst regelsæt, hvor der et stort behov for rådgivning, idet lejeaftalers indhold og forståelse ofte begrænses eller tilsidesættes af ufravigelig lovregler.

Vi har et specialiseret kendskab til såvel den erhvervslejeretlige som den boliglejeretlige regulering. Ligesom vi har et stort lokalt kendskab og kan derfor rådgive om alle aspekter indenfor det lejeretlige område.

Vi rådgiver bl.a. inden for følgende områder:

 • Forhandling og udarbejdelse af erhvervs- & boliglejekontrakter
 • Gennemgang af allerede oprettede lejekontrakter
 • Fastsættelse af leje, lejeforhøjelser og lejenedsættelser
 • Opsigelse/ophævelser af lejemålet
 • Indflytnings- og fraflytningssyn af lejemålet
 • Fraflytningsopgørelser
 • Drifts-, varme- & vandregnskaber
 • Afståelse / fremleje
 • Huslejeinkasso
 • Administration af erhvervs- & boliglejemål
 • Huslejenævnssager, foged- og boligretssager og voldgiftssager i forbindelse med lejeretlige tvister
 • Due diligence ved overdragelse af ejendomsporteføljer

For yderligere information kontakt:

Morten Ammentorp
Lone Rømø
Sissel Victoria Egede-Pedersen