Konfliktmægling / mediation

Ofte kan det være afgørende, at der hurtigt opnås en løsning på uenighed mellem kontraktpartnere af hensyn til leverings- og betalingsfrister samt et fortsat samarbejde.

Advokatfirmaet Drachmann kan gennem ADR (Alternative Despute Resolution) eller mediation tilbyde konfliktløsning, hvor parterne gennem struktureret samtale, gerne bistået af egne advokater, selv aktivt medvirker positivt i løsningsprocessen med forslag og ideer. Ud over at søge mod et konkret resultat vil der ofte - også gavnligt for et fortsat samarbejde - være skabt bedre forståelse for såvel egne som andres ønsker og forventninger. Med ansvar for løsningen og større forståelse vil  parternes løsning opleves mere forpligtende.

Det er vores erfaring, at gode og langtidsholdbare løsninger skabt gennem konfliktløsning og samtale giver tilfredse parter.

Læs tidliger deltageres beretning efter deltagelse i retsmægling her.

For yderligere information kontakt:

Lone Rømø