Forsikringsret

Før forsikringen tegnes, er det vigtigt med rådgivning. Tilsvarende, når skaden er sket. Det kan være med til at forebygge en rets- eller voldgiftssag.

Vores omfattende erfaring med at føre retssager indebærer, at vi ofte kan løse uenigheder, før det ender med en retssag. Det kan være afgørende, hvordan anmeldelsen formuleres. Vi kan hjælpe med formuleringen af et brev, henvise til en dom eller komme med et godt argument, der kan afgøre sagen.

Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning kan blandt andet omfatte:

  • Afdækning og gennemgang af forsikringsbehov og vurdering af forsikringstilbud
  • Gennemgang, fortolkning og ajourføring af forsikringsaftaler
  • Forhandling med forsikringsselskaber
  • Vurdering af om en skade er dækket af forsikringen, og i hvilket omfang
  • Rådgivning om forebyggelse og begrænsning af tab eller skader
  • Forhandlinger om forsikringsdækning ved tab og skader
  • Førelse af sager for Ankenævnet for forsikring og rets- og voldgiftssager om dækningsomfang i henhold til forsikringsaftaler

For yderligere information kontakt:

Lone Rømø
Sissel Victoria Egede-Pedersen