Erstatningsret

Hvis du har været ude for en arbejdsulykke eller et færdselsuheld, er det vigtigt, at du får den erstatning du er berettiget til.

Advokatfirmaet Drachmann bistår klienter med rådgivning og løsninger i et betydeligt antal personskadesager. Det gælder inden for færdsels-, arbejdsskade- og patientskadeområdet samt skader efter voldeligt overfald.

Vores omfattende erfaring med at føre retssager indebærer, at vi ofte kan løse uenigheder, før det ender med en retssag. Vi kan hjælpe i forbindelse med opgørelse af méngrad og krav vedrørende tab af erhvervsevne, der ofte giver problemer.

Rådgivningen omfatter blandt andet:

  • Vurdering af ansvarsgrundlag og øvrige erstatningsretlige betingelser
  • Løbende opgørelse af korttidstab, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste
  • Socialretlige forhold der har betydning for personskaden f.eks. sygedagpenge, revalidering og andre sociale ydelser
  • Opgørelse af varigt mén og erhvervsevnetab
  • Forelæggelse af personskadesager for offentlige myndigheder, herunder navnlig arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med erstatningsopgørelser, sociale nævn
  • Anmeldelse overfor og drøftelser med eget forsikringsselskab, herunder vedrørende ulykkesforsikring
  • Forligsforhandlinger med forsikringsselskaber og den erstatningsansvarlige skadevolder
  • Forberedelse og gennemførelse af retssager

For yderligere information kontakt:

Lone Rømø
Sissel Victoria Egede-Pedersen