Ekspropriation

Advokatfirmaet Drachmann bistår i sager om ekspropriation med rådgivning om ekspropriationens lovlighed og gennemførelse.

Vi rådgiver om muligheden for at indgå frivillige aftaler i stedet for ekspropriation, og om betydningen af Grundlovens krav om fuldstændig erstatning. Vi tilbyder at gennemgå materiale til brug for ekspropriation, og vi tilbyder bistand ved deltagelse i selve ekspropriationsforretningen.

Advokatfirmaet Drachmann kan desuden bistå i tvister om ekspropriation ved møde for Ekspropriationskommissionen og ved de almindelige domstole.

For yderligere information kontakt:

Morten Jensen