Bolighandel uden ejendomsmægler

I dag finder køber og sælger af fast ejendom ofte hinanden uden om ejendomsmægleren – f.eks. på www.bolighandel.dk.  Det kan der spares mange penge ved. Hvis du vil sælge din bolig selv, skal du være sikker på, at du har den fornødne viden til at klare alle faser af din bolighandel.

Advokatfirmaet Drachmann tilbyder den nødvendige juridiske bistand.

Det er din opgave, at finde en køber til din bolig. Sælgere finder ofte en køber på f.eks. www.bolighandel.dk eller www.boligportal.dk, men der er også mange, som finder en køber via deres eget netværk.

Et selvsalg indebærer, at du selv står for fremvisninger og kontakt til interesserede købere. Til gengæld sørger vi blandt andet for udformning af købsaftale, kontakt til kommune, Tinglysningsretten, bank mv.

Hvis du finder køberen, så sørger vi for at handelen gennemføres professionelt og uden risiko for dig som sælger.

Advokatfirmaet Drachmann er din personlige rådgiver, og oplyser dig om alle vigtige ting i forbindelse med salget, herunder skattemæssige forhold. Vi sørger også for, at du fritages for det 10-årige sælgeransvar. Det kræver blot, at alle juridiske forhold er på plads inden købsaftalen underskrives.

Efter særskilt aftale kan vi også bistå dig med udarbejdelse af en professionel salgsopstilling, pris, ydelser, finansieringsmuligheder samt skatteberegning.

Når køber er fundet, og der er enighed om prisen, udarbejder vi Bolighandelsaftalen og hjælper med at få den underskrevet. Efterfølgende gennemgår vi de eventuelle supplerende dokumenter, som købers rådgiver sædvanligvis udfærdiger. Her skal man typisk være opmærksom på købers fortrydelsesret, advokatforbehold m.v.

Til sidst bistår vi med, at handelen bliver afsluttet, herunder at der opkræves registreringsafgift, at købesum og refusionsbeløb betales, at der holdes kontakt til bank, realkreditinstitut og købers rådgiver.

Vi sørger for, at du får den rigtige rådgivning, og at handelen gennemføres trygt og sikkert.

For yderligere information kontakt:

Morten Ammentorp
Lone Rømø
Michelle Ljungstrøm