Boligadvokaten

Hos Advokatfirmaet Drachmann er det erfarne advokater som rådgiver om køb eller salg af din bolig.

Vi har både et stort lokalkendskab og god erfaring med at rådgive om forældrekøb.

Boligadvokater er specialister i bolighandlens juridiske og økonomiske forhold. Men det vigtigste er måske, at vi som boligadvokater er den eneste helt uafhængige rådgiver, du kan spørge, når du handler bolig.

Boligadvokaten er din rådgiver, når du handler bolig. Du sikrer dig derfor, at én person følger bolighandlen fra start til slut. Som uafhængige rådgivere varetager vi kun dine interesser overfor bank, realkreditinstitut, myndigheder, ejendomsmægler mv.

Boligadvokaten samler trådene og taler udelukkende din sag overfor bank, ejendomsmægler, sælger, forsikringsselskab osv.

En bolighandel kan være simpel eller indeholde en række problemstillinger, som ikke er umiddelbart synlige. Ofte har sælger og køber modsatrettede interesser.

I en bolighandel er advokaten, alt efter aftale, ansvarlig for at:

 • Vejlede om familieretlige/arveretlige og privatøkonomiske forhold
 • Vurdere om den krævede / aftalte kontantpris er rimelig
 • Evt. deltage i besigtigelse af ejendommen
 • Rådgive om behov for tilstandsrapport og ejerskifteforsikring
 • Gennemgå ejendommens forsikringsforhold
 • Vejlede om reglerne for energimærkning og energiplan
 • Rådgive om den mest fordelagtige finansiering af ejendomskøbet
 • Rådgive om fordele og omkostninger ved kurssikring
 • Sikre at oplysningerne i salgsopstillingen svarer til oplysningerne fra kommunen og BBR-registret
 • Deltage i forhandlingerne med sælgeren og dennes rådgiver
 • Anmelde og ekspedere skøde og evt. tinglysningsfuldmagter
 • Sikre at køberen får endeligt anmærkningsfrit skøde, og at sælgeren modtager det rette provenu af handlen
 • Sørge for berigtigelse af gældsovertagelser og andre registreringer af ejerskifte hos de relevante myndigheder og kreditinstitutioner
For yderligere information kontakt:
Morten Ammentorp
Lone Rømø
Michelle Ljungstrøm