Andelsboliger og andelsboligforeninger

Advokatfirmaet Drachmann yder rådgivning både i forbindelse med køb og slag af andelsboligandele og etablering og administration af andelsboligforeninger.

Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning kan blandt andet omfatte:

  • Køb og salg af andelsboligandele
  • Rådgivning af andelshavere om andelsboligforeningens forhold, herunder om prisfastsættelse
  • Etablering af andelsboligforeninger
  • Andelsboligforeningers erhvervelse og opførelse af fast ejendom
  • Andelsboligforeningens og ejendommens drift, herunder ombygning, renovering og vedligeholdelse m.v.
  • Rådgivning til andelsboligforeninger om salg af ejendommen og likvidation af andelsboligforeningen
  • Vedtægter og vedtægtsændringer
  • Deltagelse i generalforsamling som dirigent og referent
  • Tvister mellem andelshaveren og foreningen eller mellem andelshavere indbyrdes

Herudover tilbyder vi administration af andelsboligforeninger.

For yderligere information kontakt:

Morten Ammentorp
Lone Rømø