Ægtepagter

Advokatfirmaet Drachmann har betydelig erfaring med rådgivning om ægtefællers formueforhold, herunder etablering af fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje eller kombinationssæreje gennem oprettelse af ægtepagt.

Ved ægtepagt er det muligt at sikre, at bestemte aktiver ikke skal deles mellem ægtefæller ved skifte af fællesboet i forbindelse med separation eller skilsmisse eller ved den ene ægtefælles død.

Etablering af særeje kan tillige være et led i sikring af en formuende ægtefælles aktiver i forhold til den anden ægtefælles kreditorer.

Ægtepagter anvendes desuden for at bestemme, at pensionsopsparinger indgår i en eventuel bodeling. Uden ægtepagt skal pensioner holdes helt ude fra bodelingen, så hver ægtefælle beholder sine egne pensioner, herunder rate- og kapitalpensioner.

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver om fordele og ulemper ved delingsformue og de forskellige former for særeje.

For yderligere information kontakt:

Morten Jensen
Lone Rømø
Michelle Ljungstrøm
Sissel Victoria Egede-Pedersen