Virksomhedsoverdragelse / køb og salg af virksomheder

Køb og salg af virksomheder dækker over alt fra salg af en mindre detailhandel drevet fra lejede lokaler til overdragelse af større virksomheder. Overdragelse af virksomheder berører mange forskellige retsområder og kræver samtidig en forståelse for, at køb og salg af virksomheder ofte foregår under stort tidspres.

Advokatfirmaet Drachmann har erfaring med de særlige forhold omkring overdragelse af virksomheder. Vi følger afviklingen af hele overdragelsen, og vi rådgiver blandt andet om:

  • Planlægning af salget
  • Overdragelsesmodeller og strukturen for overdragelsen
  • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og andre dokumenter
  • Ansatte, herunder forhold ved fortsat ansættelse eller afskedigelse
  • Virksomhedens kontrakter, herunder mulighed for overtagelse af leje- og leasingaftaler, leverandørkontrakter mv.
  • Immaterielle rettigheder, herunder overtagelse af logo, varemærker og ophavsrettigheder
  • Overtagelse af kundekartoteker
  • Håndtering af forhold til offentlige myndigheder

For yderligere information kontakt:

Morten Ammentorp
Morten Jensen