Udbudsret

Advokatfirmaet Drachmann yder rådgivning til ordregivende myndigheder om planlægning og gennemførelse af udbudsforretninger. Vi rådgiver potentielle bydere, der ønsker at indgå kontrakter med det offentlige.

Reglerne om udbud og licitation i den danske tilbudslov og EU-udbudsdirektiver kan være komplicerede og kræve specialiseret rådgivning.

Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning kan blandt andet omfatte:

  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af en udbudsproces eller licitation
  • Ved valg af udbudsform
  • Sikring af at udbudsmaterialet opfylder kravene om klarhed og gennemsigtighed
  • Vurdering af, om de fastsatte udvælgelses- og tildelingskriterier er egnede og lovlige
  • Tildeling af ordrer

Vi tilbyder desuden at bistå virksomheder, der ønsker at indgå kontrakt med en offentlig myndighed via udbud. Vi kan medvirke til at sikre, at konkurrenterne ikke får ulovlige fordele.

Advokatfirmaet Drachmann fører desuden sager for Klagenævnet for Udbud og for de almindelige domstole, herunder i erstatningssager.

For yderligere information kontakt:

Morten Jensen