Skatteret

Advokatfirmaet Drachmann har erfaring og ekspertise indenfor rådgivning om skatteretlige forhold.

Vi rådgiver virksomheder om skatte- og afgiftsmæssige forhold i relation til den daglige drift.

Samtidig rådgiver vi ved virksomhedens og ejernes dispositioner, herunder ved ændringer i ejerstruktur, f.eks. ved generationsskifter og virksomhedsoverdragelser.

Hvis der skal ske en planlægning, hvor der også skal tages hensyn til skattemæssige konsekvenser, er det vigtigt at rette henvendelse til Advokatfirmaet Drachmann så tidligt som muligt, da der ofte vil være tidsintervaller på op til 3 år for at få det skattemæssit bedste resultat.

Da den danske skatterådgivningen som regel er kompleks og omfatter en lang række regnskabsmæssige forhold, sker rådgivning normalt i en konstruktiv dialog med virksomhedens revisor.

Vi yder også bistand i skattesager både i administrative klagesager (skatteankenævn og Landsskatteretten) og i retssager ført ved domstolene.

Det er værd at bemærke, at staten godtgør omkostningerne helt eller delvist, såfremt skatteyderen i overvejende grad får medhold ved skatteankenævn eller i Landsskatteretten eller ved domstolene.

For yderligere information kontakt:

Morten Jensen