Selskabsret

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om de juridiske og praktiske forhold, der knytter sig til etablering og tilpasning af selskaber.

Vi kan hjælpe med at vurdere fordele og ulemper ved at anvende en bestemt selskabstype på den virksomhed, der søger rådgivning.

Vi har også betydelig erfaring i etablering af holdingkonstruktion, hvilket som regel sker i nært samarbejde med selskabets revisor.

Vi yder rådgivning om alle selskabsretlige forhold, herunder vedrørende

 • Etablering af virksomhed
 • Valg af selskabsform og selskabskonstruktion
 • Stiftelse af selskaber (anparts- og aktieselskaber, partnerselskaber, kommandit- og interessentskaber og fonde)
 • Køb og salg af virksomheder
 • Ledelsesforhold (direktion, bestyrelse, tilsynsråd, repræsentantskab)
 • Generationsskifte
 • Aktie- og anpartsoverdragelse
 • Kapitalforhøjelse og – nedsættelse
 • Omdannelse, fusion og spaltning
 • Regulering af anparts- og aktionærforhold
 • Likvidation
 • Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser
 • Selskabsadministration

Vi forestår samtidig udarbejdelse af alle selskabsretlige dokumenter, herunder vedtægter, ejeraftaler, forretningsorden for direktion og bestyrelse, anparts- og aktiehandelsaftaler mv.

For yderligere information kontakt:

Morten Ammentorp
Morten Jensen