Rets- og voldgiftssager

Advokatfirmaet Drachmann lægger vægt på at kunne tilbyde yderst kompetent bistand ved førelse af retssager i alle instanser i retssystemet.

Vi er din engagerede medspiller og rådgiver hele vejen gennem byret, Landsret og Højesteret, Sø- og Handelsretten og Voldgiftsnævnet.

Forud for anlæg af en retssag, rådgiver vi om muligheden for at få medhold i sagen og om særlige risici. Vi lægger vægt på at rådgive om de fordele og ulemper, der er forbundet med at føre en rets- eller voldgiftssag. Dette omfatter både forretningsmæssige, tidsmæssige og økonomiske overvejelser, samt om alternativer til anlæg af retssag, eksempelvis konfliktmægling.

Rets- og voldgiftssagsbehandling er en mærkesag for os, og alle advokater hos Advokatfirmaet Drachmann har betydelig erfaring i førelse af rets- og voldgiftssager. Vores erfaring er skabt gennem hyppig deltagelse i rets- og voldgiftssager og gennem undervisning af studerende på Købehavns og Syddansk Universitet i retssagsbehandling samt som censor på advokatuddannelsen.

Uanset hvilken konfliktløsningsmetode der vælges – følger vi sagen helt til dørs.

For yderligere information kontakt:

Sissel Victoria Egede-Pedersen
Lone Rømø