Rekonstruktion af virksomheder

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver virksomheder og privatpersoner om alle retlige spørgsmål vedrørende rekonstruktion af virksomheder.

Vores rådgivning indenfor insolvensret omfatter både bistand og rådgivning til sikring af tilgodehavender og sikring af virksomheders videreførelse eller eventuelle afvikling.

En rekonstruktion af virksomheden eksempelvis ved indskud af ny kapital, konvertering af gæld til egenkapital, akkord med kreditorer eller salg af de sunde dele af virksomheden betyder, at virksomheden helt eller delvist overlever, hvilket er en fordel både for virksomhedens ejere og for kreditorer og medarbejdere.

Rekonstruktion af virksomhed sker i nøje samarbejde med virksomhedens revisor og pengeinstitut. De lokale pengeinstitutter er bekendt med Advokatfirmaet Drachmanns erfaring med sådanne sager og vil derfor også typisk være lydhøre, når vi anmoder pengeinstituttet om at medvirke til en rekonstruktion.

For yderligere information kontakt:

Morten Ammentorp
Morten Jensen