Planlovgivning

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver om den omfattende regulering af fast ejendom, der blandt andet findes i planlægningsloven, udstykningsloven, byggeloven og naturbeskyttelsesloven.

Vi rådgiver om planretlige problemstillinger i forbindelse med byggerier, udstykning og anden anvendelse af fast ejendom, herunder rådgivning om lokalplaner. Vi rådgiver desuden om reglerne i vejlovene og om privatretlige servitutter.

Vi bistår med råd og vejledning til kommuner, virksomheder eller private, ved tvister om planretlige forhold, herunder ved førelse af retssager med planretlige aspekter ved Naturklagenævnet eller domstolene.

Advokatfirmaet Drachmann kan desuden bistå med vurdering af en ejendoms udnyttelsesmuligheder ud fra den gældende planlovgivning, lokalplaner og servitutter, både i forbindelse med køb eller ved ændring af anvendelse.

For yderligere information kontakt:

Morten Jensen