OPP - offentligt privat partnerskab og samarbejde

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver om samarbejdsformen Offentligt Privat Partnerskab, der er en nyere metode til at håndtere offentlige opgaver, der kræver langsigtede investeringer.

Ved OPP udbydes idé, design, finansiering, byggeri, drift, vedligeholdelse og serviceydelser i op til tredive år som én samlet opgave.

De risici, der er knyttet til projektet, fordeles mellem den private og den offentlige part, således at hver risiko håndteres af den, der kan gøre det bedst og billigst.

Vi kan rådgive offentlige myndigheder, der overvejer eller ønsker at gøre brug af OPP til løsning af et kommende anlægsprojekt. Vi kan samtidig rådgive entreprenører, der overvejer at byde på en opgave, der søges gennemført ved OPP.

For yderligere information kontakt:

Morten Jensen