Miljøret

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver om miljøretlige problemstillinger og spørgsmål, der ofte berører både offentlige myndigheder, virksomheder og private.

Vi rådgiver offentligretlige myndigheder forud for udstedelse af miljøretlige forvaltningsakter. Vi bistår med rådgivning og til løsning af miljøretlige tvister, herunder vedrørende klage- og påbudssager.

Vi bistår desuden erhvervsvirksomheder og private i forbindelse med miljø- og forureningssager. Vi kan bistå ved ansøgning om tilladelse eller godkendelse til de former for virksomhed, der kræver særlige miljøretlige tilladelser.

Vi rådgiver om miljøretlige forhold ved overdragelse af virksomheder og fast ejendom, og vi vurderer betydningen af konkrete oplysninger om miljømæssige forhold.

Advokatfirmaet Drachmann kan desuden bistå i tvister, både i det administrative klagesystem og ved domstolene. Vi har særlig erfaring med førelse af straffesager indenfor særlovgivningen, herunder miljøstraffesager.

For yderligere information kontakt:

Morten Jensen