Lejeret

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver om alle lejeretlige spørgsmål.

Det lejeretlige område er præget af et komplekst regelsæt, hvor der er et stort behov for rådgivning, idet lejeaftalers indhold og forståelse heraf ofte begrænses eller tilsidesættes af ufravigelig lovregler.

Vi har et specialiseret kendskab til såvel den erhvervslejeretlige som den boliglejeretlige regulering. Ligesom vi har et stort lokalkendskab, og derfor kan rådgive om alle aspekter indenfor det lejeretlige område.

Vi rådgiver bl.a. indenfor følgende områder:

 • Forhandling og udarbejdelse af erhvervs- og boliglejekontrakter
 • Gennemgang af allerede oprettede lejekontrakter
 • Fastsættelse af leje, lejeforhøjelser og lejenedsættelser
 • Opsigelse/ophævelser af lejemålet
 • Indflytnings- og fraflytningssyn af lejemålet
 • Fraflytningsopgørelser
 • Drifts-, varme- og vandregnskaber
 • Afståelse / fremleje
 • Huslejeinkasso
 • Administration af erhvervs- og boliglejemål
 • Huslejenævnssager, foged- og boligretssager og voldgiftssager i forbindelse med lejeretlige tvister
 • Due diligence ved overdragelse af ejendomsporteføljer

For yderligere information kontakt:

Morten Ammentorp
Lone Rømø
Sissel Victoria Egede-Pedersen