Landbrugsret

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring og ekspertise indenfor rådgivning om de juridiske og praktiske forhold, der knytter sig til landbrug.

Vores bistand kan blandt andet omfatte:

 • Køb og salg af landbrug
 • Forpagtning
 • Generationsskifte
 • Midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder i forbindelse med forpagtning
 • Jagtlejekontrakter
 • Administration af vandløb og vandløbssager
 • Afgrødeerstatning
 • Dispensationsansøgning fra erhvervelsesbetingelserne
 • Sager ved Jordbrugskommissionen
 • Dyrevelfærd og straffesager i den forbindelse
 • Krydsoverensstemmelse
 • Udstykning og sammenlægning
 • Miljøforhold
 • Suppleringsjord
 • Ekspropriation
 • Finansiering

Vi arbejder sammen med landbrugets øvrige rådgivere, herunder landboforeninger, landinspektører, revisorer, pengeinstitutter og konsulenter.

For yderligere information kontakt:

Morten Jensen