Inkasso og fogedsager

Advokatfirmaet Drachmann bistår både erhvervsdrivende, banker, kredsforeninger, kommuner og private med inddrivelse af økonomiske krav, baseret på forfaldne fakturaer, pantebreve og andre betalingsaftaler.

Advokatfirmaet Drachmanns bistand kan blandt andet omfatte:

  • Undersøgelse af debitorernes betalingsevne
  • Udarbejdelse af inkassoskrivelser
  • Gennemførelse af inkassosager efter de nye forenklede bestemmelser herom
  • Retssager til brug for inkassosagers senere behandling i fogedretten
  • Møde i fogedretten
  • Møde på tvangsaktioner
  • Administration af afdragsordninger
  • Registrering hos RKI Kredit Information A/S

Vi kommer gerne ud i virksomheden hos vores klienter og rådgiver om inkassoreglerne, om optimering af inkassoprocedurer, om udformningen af fakturaer, rykkerskrivelser mv.

Advokatfirmaet Drachmann er certificeret hos RKI Kredit Information A/S, der sikrer, at vores klienters dårlige betalere registreres i RKI Kredit Information A/S.

Ved forsinket betaling er kreditor berettiget til at opkræve morarente jf. rentelovens § 3 jf. § 5, som på nuværende tidspunkt er 8,05%.

For yderligere information kontakt:

Michelle Ljungstrøm
Sissel Victoria Egede-Pedersen