Generationsskifte

Et godt gennemført generationsskifte kræver forberedelse og overblik.

Advokatfirmaet Drachmann bistår som rådgiver og sparringspartner i hele processen, og yder i samarbejde med revisor den totale rådgivning med planlægning og gennemførelse af et generationsskifte, herunder:

  • Hvilken juridisk struktur der er mest hensigtsmæssig
  • Om overdragelse bør ske på én gang eller successivt over en periode
  • Skatte- og afgiftsmæssige forhold
  • Kontrakter og forholdet til kunder og leverandører
  • Finansiering
  • Spørgsmål om arv og gave mv

Generationsskifte omfatter ikke blot overdragelser i familieforhold, men også overdragelse til ledende medarbejdere eller en kombination heraf.

For yderligere information kontakt:

Morten Ammentorp
Morten Jensen