Forhandler - og agentkontrakter

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver om de regler, der gælder for agenter, forhandlere og andre distributører.

Forhandler- og agentkontrakter er i vid udstrækning underlagt EU-regler, herunder EU’s konkurrenceregler. Det kan være forbundet med væsentlige omkostninger, hvis reglerne ikke kendes, og det kan være afgørende for en virksomhed at sikre en korrekt regulering af områdebeskyttelse, konkurrenceforhold, erstatning og godtgørelse i tilfælde af kontraktens ophør, konfliktløsning m.v.

Vores bistand består blandt andet i:

  • Udarbejdelse af forhandler - og agentkontrakter
  • Fortolkning af forhandler - og agentkontrakter
  • Rådgivning i forbindelse med ophør af forhandler - og agentkontrakter
  • Bistand i tvister om forhandler - og agentkontrakter, herunder førelse af rets- og voldgiftssager

For yderligere information kontakt:

Morten Ammentorp
Lone Rømø