Foreninger og fonde

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring og ekspertise indenfor rådgivning om de juridiske og praktiske forhold, der knytter sig til fonde og foreninger.

Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning til foreninger kan blandt andet omfatte:

 • Udarbejdelse af forslag til vedtægter
 • Deltagelse i stiftende generalforsamling
 • Dirigent på generalforsamlinger
 • Vurdering af bestyrelsens kompetence
 • Bestyrelsens eller foreningens erstatningsansvar
 • Korrekt vedtagelse af vedtægtsændringer
 • Opløsning og sammenlægning af foreninger          
 • Alle andre forhold omkring foreninger og deres administration

Andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger er foreninger, der har indgribende betydning på folks bolig, hvorfor der ofte opstår betydelige konflikter i forhold til det enkelte medlem. Da vi i vores ejendomsadministration også administrerer andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger, har vi et godt erfaringsgrundlag for rådgivning til disse særlige foreninger og deres medlemmer.

Advokatfirmaet Drachmann yder desuden løbende bistand til:

 • Idrætsforeninger
 • Andre foreninger med almene formål
 • Erhvervsdrivende foreninger, herunder brancheforeninger og lignende

Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning om fonde omfatter både små, private familiefonde og rådgivning af større, erhvervsdrivende fonde. Vi har samtidig en særlig ekspertise i rådgivning af offentlige myndigheder ved oprettelse og tilpasning af fonde.

Vi yder rådgivning om alle fondsretlige spørgsmål, herunder:

 • Etablering af fonde, herunder udarbejdelse af forslag til vedtægter
 • Rådgivning til fondes bestyrelser
 • Ændring af vedtægter
 • Opløsning og fusion af fonde

For yderligere information kontakt:

Morten Ammentorp
Lone Rømø
Morten Jensen