Erstatnings- og forsikringsret

Advokatfirmaet Drachmann bistår med at vurdere forsikringsbehov og hjælper også virksomheden til at skabe balance mellem forsikringens dækning, og det ansvar man påtager sig i forbindelse med indgåelse af kontrakter.

Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning kan blandt andet omfatte:

  • Afdækning og gennemgang af forsikringsbehov og vurdering af forsikringstilbud
  • Gennemgang, fortolkning og ajourføring af forsikringsaftaler
  • Forhandling med forsikringsselskaber
  • Vurdering af om en skade er dækket af forsikringen og i hvilket omfang
  • Rådgivning om forebyggelse og begrænsning af tab eller skader
  • Forhandlinger om forsikringsdækning ved tab og skader
  • Førelse af sager for Ankenævnet for forsikring og rets- og voldgiftssager om dækningsomfang i henhold til forsikringsaftaler

Er skaden sket, hjælper vi med de juridiske og rådgivningsmæssige overvejelser, som kan medvirke til at begrænse en skade eller få kravet dækket under forsikringen. Det er bedst at kontakte os, straks man får mistanke om en risiko for erstatningskrav.

I de tilfælde, hvor problemerne ikke kan løses af denne vej, har vi omfattende erfaring i at møde i erstatnings- og forsikringssager ved de danske domstole og ved voldgiftsretten. Hvis sådanne sager vedrører udenlandske forhold, bistår vi tit i et godt samarbejde med en advokat fra vedkommende land.

For yderligere information kontakt:

Morten Jensen
Lone Rømø