Entrepriseret

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver offentlige og private bygherrer, entreprenører og rådgivere om alle juridiske forhold ved byggeentrepriser.

Et godt gennemført byggeri kræver forberedelse. Aftalevilkårene er afgørende. Grundig gennemgang og forhandling, inden der skrives under, vil ofte være den bedste sikkerhed mod skuffelser og juridiske tvister efter byggeriets start.

Vi har erfaring både med store byggeentrepriser mellem professionelle bygherrer og entreprenører, og med opførelse af typehuse, hvor aftalen indgås mellem en privat forbruger og et typehusfirma.

Desuden har vi erfaring med de særlige forhold, der skal iagttages, når offentlige myndigheder optræder som bygherrer.

Dette omfatter også rådgivning af entreprenører og rådgivere, der har en offentlig myndighed som modpart, eller som påtænker at indgå en entreprisekontrakt med en offentlig myndighed, herunder OPP-kontrakter efter modellen om Offentlig Privat Samarbejde.

Advokatfirmaet Drachmann bistår som rådgiver og sparringspartner i hele processen om blandt andet følgende:

  • Indgåelse og fortolkning af entreprisekontrakter
  • AB92, ABR89, AB-Forbruger
  • Nyopførsler, ombygninger og renoveringer
  • Udstykninger
  • Projektudvikling
  • Udbud og licitation
  • Tilbudsloven
  • Voldgiftssager

For yderligere information kontakt:

Morten Jensen
Sissel Victoria Egede-Pedersen