Ansættelses- og arbejdsret

Advokatfirmaet Drachmann yder rådgivning om ansættelsesforhold fra ansættelsesaftaler til tvister omkring opsigelse og bortvisning.

Vi udarbejder ansættelseskontrakter for både funktionærer, timelønnede og direktørkontrakter, og vi bistår gerne med etablering af medarbejderaktier eller andre incitamentsordninger eller bonusprægede aflønningsformer.

Vi rådgiver om konkurrence- og kundeklausuler, medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse eller konkurser, opsigelser og øvrige juridiske spørgsmål, der kan opstå under en ansættelse eksempelvis barsel, orlov, sygdom, pensionsforhold og skatte- og afgiftsforhold.

Vi tilbyder også rådgivning i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, hvor der er specielle vilkår, der skal være opfyldt for, at medarbejderen lovligt kan arbejde i Danmark.

Vi rådgiver ved konflikter vedrørende ansættelsesforhold og i forbindelse med afskedigelsessager. Det er vigtigt at få rådgivning, hvis virksomheden påtænker at afskedige en medarbejder således, at forløbet kan tilrettelægges, så reglerne er overholdt.

Vi rådgiver også medarbejdere, der er afskediget, og medarbejdere der selv ønsker at opsige deres ansættelsesforhold.

For yderligere information kontakt:

Morten Jensen
Sissel Victoria Egede-Pedersen