Almene boligselskaber og kollegier

Advokatfirmaet Drachmann tilbyder at bistå almene boligselskaber og selvejende kollegieinstitutioner med rådgivning og anden bistand om alle juridiske forhold i almenboliglovgivningen og lovgivningen om ungdomsboliger.

Vi yder rådgivning til ledelsen i almene boligorganisationer og dens afdelinger om de gældende regler, herunder om udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration.

For yderligere information kontakt:

Morten Ammentorp
Lone Rømø