Thorkild Høeghs Mindelegat

Bestyrelsen for Thorkild Høeghs Mindelegat indkalder hermed ansøgninger til uddeling fra legatet for 2017.

Legatets formål er at yde støtte til kulturelt, velgørende eller almennyttigt arbejde i den tidligere Nysted Kommune, med hovedvægt på kulturelt arbejde, herunder bygningsfredning og restaurering af bevaringsværdige bygninger i øvrigt, kunstnerisk udsmykning, musik, teater, udgivelser vedrørende historiske og arkæologiske emner med tilknytning til den tidligere Nysted Kommune.

Fristen for indgivelse af ansøgninger er senest den 1.oktober 2017.

Ansøgningsskema kan downloades her